David

GOLD đừng kỳ vọng lên nữa ?

Sau bầu cử và những bất ổn vàng vẫn chưa lên kỳ vọng 17xx sẽ được lặp lại/ người ta đã để ý nhiều đến bitcoin mà quên đi vàng ?

*Cập nhật GOLD: Như kỳ vọng Buy trước đó khi Gold bật tăng trở lại sau khi test lại vùng 1,832 – 30 và đạt được mục tiêu 1,842. Khả năng hồi phục đang được hỗ trợ tốt mặc dù đồng Dollar vẫn đang tiếp tục hồi phục mạnh, có thể quay lại vùng 1,845 – 47 và xa hơn là 1,850 – 52. An toàn thì có thể xem xét chốt lời hợp lý.
Nếu giảm hồi nhẹ lại mà vẫn giữ được vùng 1,837 – 35 sẽ là cơ hội canh Buy mới lượt 2 với những mục tiêu như cũ. tôi thì lại cho vàng với đà giảm sẽ sẵn sàng thịt cả làng mong muốn lên với mốc mới của 2020 và hành trình đi tìm vàng không còn nữa
thế giới đã đi tìm bitcoin
Mở tài khoản và cầy lots
Mở tài khoản chứng khoán tài chính FX và quỹ Noloss không thua lỗ
Cầy com lots Hedging quỹ
Trend 2021
chứng khoán việt nam
Chúng tôi lập quỹ
và giao dịch
ckhoan VPS
ckhoan Techcombank
ngoài ra quất lots tại
aetos
fx4u
samtrade
Với các mô hình JFX và Quỹ
David phân bổ giao dịch với
  • Vàng
  • NGoại tệ
  • Chứng khoán mĩ CFD
  • chứng khoán việt
  • bđs theo thương vụ
  • và các thương vụ nhằm tạo ra môi trường Noloss cùng quý khách hàng
JFX đem ra giải pháp
  • Không lỗ Noloss
  • Có bảo hiểm tài khoản
Liên hệ để đầu tư đảm bảo cùng David
nhóm
Mở tài khoản chứng khoán Techcombank TCBS với Team David
Link mở TCBS với tải khoản techcombank
Sử dụng banking
liên kết tài khoản chứng khoán
Mua chứng khoán
Mua trái phiếu
Tiết kiệm đầu tư cùng David
Theo dõi
Các tài liệu chứng khoán Free David Tặng

Trả lời